Menu

Inwestycje w kapitał ludzki pracowników firmy

UE

„Inwestycje w kapitał ludzki pracowników firmy Alles” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Plik do pobrania - PDF
UE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWANr projektu

WND-RPLD.03.06.00-00-808/11

Tytuł projektu

Poprawa konkurencyjności Spółki ALLES COMPANY poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii rozkroju materiałów tekstylnych w produkcji bielizny

Całkowita wartość projektu

526 932,00 PLN

Kwota dofinansowania

278 460,00 PLN

Nazwa beneficjenta

"ALLES COMPANY" Sp. z o.o.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO