Menu

Aktualności

  • Jakość Roku 2013

    2014-05-01 11:57:18

    P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska została Laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2013. Kapituła konkursu złożona z ekspertów do spraw zarządzania w oparciu o kryterium jakości oraz propagatorów dobrych praktyk biznesowych, doceniła wysokie standardy naszej firmy w odniesieniu do: skutecznej realizacji polityki jakości, klarowności stosowanych procedur oraz dbałości o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług.