Menu

Aktualności

  • Nowoczesne oświetlenie

    2018-11-15 09:07:58

    Nasza Firma dbając o bezpieczeństwo pracowników dokonała zakupu specjalistycznego oświetlenia dróg ewakuacyjnych wraz z modułem awaryjnego zasilania. Dzięki nowoczesnej instalacji poprawiono bezpieczeństwo pracowników w sytuacji zagrożenia, zwłaszcza pożarowego w zakładzie produkcyjnym. Skrócono czas opuszczenia przez pracowników terenu zakładu poprzez wyraźne oświetlenie dróg przeznaczonych do ewakuacji. Ograniczono ryzyko wypadku podczas ewakuacji (ewentualne potknięcia, zderzenia pomiędzy pracownikami) oraz narażenie pracowników na zaczadzenie z uwagi na zbyt długie przebywanie w zadymionych pomieszczeniach. Odpowiednie oświetlenie ułatwi również służbom ratowniczym szybkie zlokalizowanie, dotarcie i uratowanie osób, które nie będą w stanie samodzielnie opuścić terenu objętego pożarem. Zakup został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA, któremu dziękujemy za wsparcie.